Borderlinetestet

Testa dig själv för att se om du eller någon i din omgivning lider av borderline. Detta test används för diagnostisering av borderline.

Linda Nestor, journalist och redaktör på Healthcare Media
Granskad av Annika Sörensen, Specialistläkare inom allmänmedicin
Senast uppdaterad 27 april 2020

Fråga 1 av 12
Är du väldigt rädd för att bli övergiven?