Borderlinetestet

Testa dig själv för att se om du eller någon i din omgivning lider av borderline. Detta test används för diagnostisering av borderline.


Fråga 1 av 12
Är du väldigt rädd för att bli övergiven?