Symptom på borderline

Det som karaktäriserar borderline är en känslomässig sårbarhet. Symptomen nedan är vanliga men du behöver inte ha alla symptom för att ha borderline. Vilka besvär och hur stora de är skiljer sig mycket från person till person.


symptom på borderlineRädsla för att bli övergiven

Du som har borderline känner ofta en stark rädsla för att bli övergiven och ensam.

Detta eftersom du lätt kan bli beroende av andra människor runt omkring dig vilket gör att du glömmer bort dig själv. Du kan då uppleva att du måste ha andra runt omkring dig för att klara dig.

Därför vill du till varje pris undvika separation.

Tvära humörkast

Det som karaktäriserar borderline är just dessa tvära pendlingar mellan olika känslolägen.

Så som till stark ångest, depression eller irritation som varar i allt från några timmar till dagar.

Ilska

Överdriven ilska till vad som står i proportion till vad som framkallar ilskan.

Pendlande relationer

Relationer som pendlar mellan extrem nedvärdering och stark beundran. Ena stunden har du väldigt starka positiva känslor för någon och den andra sekunden tycker du att personen är värdelös.

De skiftande känslolägena kan vara svåra för att andra att förhålla sig till och förstå.

Tomhet

Det är vanligt att du återkommande upplever en stark känsla av tomhet och ensamhet. Att du blir missförstådd av andra.

Instabil självbild

Du känner dig ofta osäker på vem du är och vad du har för värderingar. Detta gör att du lätt kan påverkas av din omgivning vilket gör att du lätt tappar bort dig själv.

Självskador

Självskador, självmordsförsök och hot om självmord. Ofta är det ett sätt att hantera känslor som du inte kan stå ut med eller ångest. Då kan självskador kännas som den enda lösningen.

Bristande impulskontroll

Missbruk av droger, alkohol, sex, mat eller pengar kan vara en följ av impulsiva beteenden. Även detta är ett sätt att hantera ångest eller svåra känslor.

Overklighetskänslor

Det kan kännas som att det som händer dig inte är verkligt eller att det inte angår dig. Även vanföreställningar eller överdriven misstänksamhet är vanligt.