Anhörig till någon med borderline

Det kan vara påfrestande att leva med en person som har borderline. Vänd dig därför till en anhörigförening för att dela tankar och känslor eller till sjukvården om du mår dåligt.


A couple hugging

Anhörig till någon med borderline?

Många som är anhörig till någon som har borderline känner ofta ett stort behov av stöd. Ofta lider många anhöriga av en stark oro för personen samtidigt som relationen till personen med borderline kan vara mycket påfrestande.

Det kan vara skönt att prata med andra anhöriga och få tips, råd och stöd från varandra. Det finns anhörigföreningar, men det kan vara svårt att nå dessa beroende på var du bor. Leta i ditt område eller fråga sjukvården vart du kan vända dig.

Mår du dåligt och behöver stöd ska du alltid vända dig till sjukvården för att eventuellt få egen terapi där du kan få verktyg som underlättar.

Anhörigföreningar