Dialektisk beteendeterapi

Dialektisk beteendeterapi (DBT) är en form av kognitiv beteendeterapi (KBT) men som utformats för att hjälpa personer med borderline som har ett självskadebeteende.


Dialektisk beteendeterapi

DBT– för dig med borderline

Dialektisk beteendeterapi riktar sig till personer som har borderline och som är självmordsbenägna eller som har ett självskadebeteende.

På senare år har dialektisk beteendeterapi även börjat användas mot patienter som har ett missbruk, ätstörning eller posttraumatisk stress.

Metodens syfte

Metoden främsta syfte är att minska självmordsbenägenheten och/eller självskadebeteenden. Metodens mer långsiktiga syften är att patienten ska lära sig att hantera sin vardag, få inre balans och känna meningsfullhet i tillvaron.

Så går terapin till

DBT är utvecklat från KBT och kallas i folkmun för den tredje vågens KBT. I DBT finns det inslag av meditation och mindfullness och terapin har även ett särskilt fokus på acceptens och förändring.

Under terapin så hjälper terapeuten patienten och stöttar denna i den situation patienten befinner sig i just nu. Därifrån hjälper terapeuten patienten framåt genom att ge patienten verktyg som kan leda till någon form av förändring. Patienten får också lära sig tekniker som gör det lättare att acceptera livet och händelser i livet samt tekniker för att kunna genomföra förändringar.

I behandlingen träffas patienten och terapeuten en gång i veckan i ungefär en timme. Det finns även gruppbaserade möten som håller på i ungefär 2,5 timme. Denna form av behandling (både gruppträffar och individuella möten) pågår oftast i ett år men kan förlängas vid behov.