Fakta

Vad är borderline?

Svårt att kontrollera känslor vilket leder till andra problem

Borderlinetestet

Testa dig själv om du lider av borderline

Symptom på borderline

Tvära humörkast och starka känslor

Behandling vid borderline

Så får du med borderline rätt hjälp och stöd

Dialektisk beteendeterapi

En form av terapi som är anpassad till de med borderline

Anhörig till någon med borderline

Hur du som anhörig kan ge och få stöd

Så kan du lindra borderlinesymptom utan medicinering

Borderline är en högst personligt diagnos, symptom och behandlingsbehov varierar från person till person. För vissa fungerar medicinering bra (läkemedel är ej en behandling för att bota EIPS, däremot kan man t.ex. få det om man har andra psykiska sjukdomar utöver EIPS vilket är vanligt) och andra väljer att lindra symptomen med terapi och mindfulness.

Så är det att leva med borderline

Starkt känslostyrd och destruktiv, borderline har många tydliga symptom men framförallt yttrar sig diagnosen olika från person till person. Att lära sig leva med borderline är alltså olika för alla.

8 tips till dig som har eller lever med någon som har borderline

Sanna Zachrisson delar med sig av hur hennes psykiska ohälsa har följt henne hela livet och ger nu sina bästa tips till folk som lever med borderline eller annan psykisk sjukdom.

Varning: Faktorerna som kan göra dina symptom värre

Borderline personlighetsstörning kan, om den drabbade lever utan att få diagnos, skapa stora svårigheter till ett stabilt liv. Dessutom finns också faktorer som kan göra symptomen värre.