Borderlinetestet

Testa dig själv för att se om du eller någon i din omgivning lider av borderline. Detta test används för diagnostisering av borderline.

Linda Nestor, journalist och redaktör på Healthcare Media
Senast uppdaterad 27 april 2020

Fråga 2 av 12
Har du svårt att hantera separationer?