Artiklar

”Vi har mycket mera känslor än vad andra har”

Sara Karlsson fick diagnosen borderline för fyra år sedan

”Hon är tacksam att vi var med trots att hon bad oss dra åt helvete”

Om att vara anhörig

”Det finns möjlighet till någon form av förbättring för alla”

Det uppskattas att 75 procent av patienter med diagnosen borderline återhämtar sig. Jouanita Törnström är en av dem. Idag är hon psykiatrisjuksköterska och egenföretagare. Hon vill att andra personer med borderline ska veta att det finns hopp om en bättre tillvaro.

Så kan du lindra borderlinesymptom utan medicinering

Borderline är en högst personligt diagnos, symptom och behandlingsbehov varierar från person till person. För vissa fungerar medicinering bra (läkemedel är ej en behandling för att bota EIPS, däremot kan man t.ex. få det om man har andra psykiska sjukdomar utöver EIPS vilket är vanligt) och andra väljer att lindra symptomen med terapi och mindfulness.

Så är det att leva med borderline

Starkt känslostyrd och destruktiv, borderline har många tydliga symptom men framförallt yttrar sig diagnosen olika från person till person. Att lära sig leva med borderline är alltså olika för alla.

8 tips till dig som har eller lever med någon som har borderline

Sanna Zachrisson delar med sig av hur hennes psykiska ohälsa har följt henne hela livet och ger nu sina bästa tips till folk som lever med borderline eller annan psykisk sjukdom.

Varning: Faktorerna som kan göra dina symptom värre

Borderline personlighetsstörning kan, om den drabbade lever utan att få diagnos, skapa stora svårigheter till ett stabilt liv. Dessutom finns också faktorer som kan göra symptomen värre.