Varning: Faktorerna som kan göra dina symptom värre

Borderline personlighetsstörning kan, om den drabbade lever utan att få diagnos, skapa stora svårigheter till ett stabilt liv. Dessutom finns också faktorer som kan göra symptomen värre.


Självskadebeteende, dramatiska utspel, impulshandlingar, ilska, missförstånd i relationer, ångest, depression och ett liv som går i svart eller vitt är vardag för många med borderline. Det finns bra behandling att få men det finns även faktorer som kan trigga symptomen som kan vara bra att vara medveten om:

Separationer – När en person med borderline känner att hon eller han riskerar att bli övergiven gör personen allt för att förhindra att det sker. Beteenden som att skada sig själv och hot om självmord kan triggas. Känslan av att bli övergiven måste inte alltid vara befogad i verkligheten.

Besvikelse – Att bli besviken kan göra att en person med borderline väljer att isolera sig.

PMS – Kvinnor som lever med borderline upplever att symptomen förvärras när de har PMS och under mensen. Forskare tror att det är på grund av att det svårt för kvinnor med borderline att hantera förändringen i nivåerna av östrogen och progesteron.

Oärlighet – Ingen människa uppskattar oärlighet. Men personer med borderline reagerar starkt på de känslor som triggas när de känner att någon ljugit för dem eller fört dem bakom ljuset. Dessa känslor kan resultera i en spiral av besvikelser som leder till vrede och sorg.

Tomhet – Många drabbade av borderline berättar att de känner en konstant inre tomhet.  Att finna mening även i vardagliga saker hjälper personer med borderline.

Personer med borderline växlar mellan att känna allt eller inget och de har svårt att hantera sitt känslospann. För att undkomma symptomen är det vanligt att de väljer att fly in i skadliga beteenden som ätstörning och att skada sig själva.