Så kan du lindra borderlinesymptom utan medicinering

Borderline är en högst personligt diagnos, symptom och behandlingsbehov varierar från person till person. För vissa fungerar medicinering bra (läkemedel är ej en behandling för att bota EIPS, däremot kan man t.ex. få det om man har andra psykiska sjukdomar utöver EIPS vilket är vanligt) och andra väljer att lindra symptomen med terapi och mindfulness.


Att acceptera att diagnosen och känsligheten är en del av livet och vardagen är det kanske största steget. Därefter kommer att hitta en behandlingsmetod som passar just dig. Genom bra och fasta rutiner för sömn och måltider, regelbunden fysisk aktivitet och att undvika beroendeframkallande medel som alkohol och andra droger skapar man rätt förutsättningar för att minska ångest, nedstämdhet och självskadebeteende.

Terapi och mindfulness

För att minska och förebygga symptom kan meditation, midfulness och att vara medveten om sitt beteende i olika situationer hjälpa. Därefter är det för personer med borderline vanligt att gå i regelbunden terapi, så som KBT (kognitiv beteendeterapi) DBT (dialiektisk beteendeterapi) och MBT (mentaliseringsbaserad terapi). OBS: långvarig psykologisk behandling är ett evidensbaserat val som rekommenderas.

KBT

Kognitiv beteendeterapi bygger på hur vi samlar och bearbetar information och hur vi kan lära oss att hantera beteenden och situationer genom en inlärningsteori.

DBT

Dialektisk beteendeterapi utvecklades för att hjälpa patienter med självskadebettende och självmordstankar. Med tiden visade det sig att terapin även var väl fungerande på personer med borderline. De kunde med terapins hjälp hantera borderlinesymptom som känslosvängningar och självskadebeteende. Grunden i DBT är att skapa en balans mellan patientens inre och dess yttre omgivning. Att finna acceptans i verkligheten, sig själv och att arbeta för att göra nödvändiga förändringar som krävs för att patienten ska leva ett meningsfullt liv är målet med terapin.

MBT

Mentaliseringsbaserad terapi fokuserar på att hjälpa patienten att förstå och tolka de egna och andra människors handlingar och hur man skapar trygga relationer. Terapin bygger på att skapa självinsikt och samtalen baseras ofta på att prata om hur patienten tänker och tolkar egna handlingar.