✕ Stäng

Borderlinetestet

Fråga 2 av 12
Har du svårt att hantera separationer?

Linda Nestor
journalist och redaktör på Healthcare Media
Granskad av Annika Sörensen, leg läkare, specialist i allmänmedicin
Publicerad 10 augusti 2015, senast uppdaterad 12 november 2015
Källor: Vårdguiden