Borderline – emotionell instabilitet

Borderline är en emotionell instabil personlighetsstörning som kännetecknas av väldigt snabba och kraftiga humörsvängningar.

Symptom är extrema känslosvängningar

BorderlinePersoner med borderline lider av snabba känslomässiga svängningar. Från att ha varit jätteglad kan du väldigt snabbt bli extremt arg eller ledsen.

Det är vanligt att en person som har borderline är rädd för att bli övergiven vilket personen lätt kan bli på grund av sina snabba känslomässiga svängningar och sin plötsliga ilska.

Rädslan för att bli övergiven kan göra att personen gör stora ansträngningar för att undvika både inbillade och verkliga separationer.

Impulsiviteten och svårigheterna att kontrollera sina känslor kan leda till ett självskadebeteende.

Ofta märker du inte på en person att den har borderline förrän du får en relation med personen. Då märks det på de extrema och okontrollerade känslosvängningarna.

Symptom för barn

Borderline utvecklas under barndomen men märks först när barnet blir lite äldre, ungefär i tonåren.

Kan feldiagnotiseras

Det finns andra diagnoser som liknar borderline. Därför är det viktigt att också se av någon av de andra diagnoserna stämmer bättre in innan man får sin diagnos.

Liknande diagnoser är:

Orsak okänd – men det finns teorier

Man vet inte varför vissa får borderline. En teori är dock att de personer som lider av borderline har en medfödd känslomässig sårbarhet samtidigt som de har blivit illa behandlade som barn.

Hur de har blivit illa behandlade som liten kan variera kraftigt från att inte ha fått tillräckligt med bekräftelse till att de har blivit utsatta för våld eller sexuellt våld.

Behandling på olika sätt

Egenvård

Rutiner är väldigt bra för dig som lider av borderline. Sov och ät på regelbundna tider. Se till att motionera och undvik droger och alkohol för att undvika ångest och depression.

Mindfullness och meditation har även hjälp många.

Terapi

De flesta som lider av borderline behöver terapi. Det finns många olika former av psykoterapi. Exempelvis är dialektisk beteendeterapi, DBT, en terapiform som just är utvecklat för att hjälpa personer som har borderline.

Dialektisk beteendeterapi härstammar från den kognitiva beteendeterapin (KBT) och utvecklades under 1900-talet i USA. Den kom till Sverige 1998 och började användas på Karolinska sjukhuset. Läs mer om terapiformen DBT.

Medicinering

Antidepressiva läkemedel är vanligt förekommande i behandling mot borderline.

Vissa behöver medicin under hela sitt liv, andra bara under de perioder i livet som är extra tuffa medan några klarar sig helt utan medicin.

Du får pröva dig fram och se vad som passar dig bäst och vad du mår bäst av.

Andra läste också: